Utställningen visas under perioden 9 juni-4 november på Astrid Lindgrens Näs.
Genom hela sitt liv var Astrid Lindgren engagerad i frågor som barns rättigheter, fred, miljö, djur och natur. Hennes röst var stark och hon räknas som en av det svenska 1900-talets viktigaste opinionsbildare. #ingenlitenlort tecknar bilden av Astrid Lindgrens engagemang och de avtryck hon gjorde i politiken. Som besökare får du också utforska hur och var det politiska samtalet idag förs, är det viktigt?, och vad spelar du själv för roll i det samtalet?Utställningen är producerad av Astrid Lindgrens Näs på uppdrag av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning.
Producent och projektledare: Annmari Kastrup, Actit Kommunikation.
 
Läs mer om vårt erbjudande till skolklasser på högstadiet och gymnasiet här.

Ladda ner lärarhandledning direkt kopplad till läroplanen här.

Huvudfinansiär: Postkodsstiftelsen
Samarbetspartner: UNICEF Sverige