Säsongsutställningar

#ingenlitenlort

”En utställning om opinionsbildaren Astrid Lindgren
– om att göra sin röst hörd”

9/6 – 4/11

Genom hela sitt liv var Astrid Lindgren engagerad i frågor som barns rättigheter, fred, miljö, djur och natur. Hennes röst var stark och hon räknas som en av det svenska 1900-talets viktigaste opinionsbildare. #ingenlitenlort tecknar bilden av Astrid Lindgrens engagemang och de avtryck hon gjorde i politiken. Som besökare får du också utforska hur och var det politiska samtalet idag förs, är det viktigt?, och vad spelar du själv för roll i det samtalet?

Läs mer om #ingenlitenlort