Hela världen brinner!

Utställningen var uppbyggd i den f d prästgården på Näs, alldeles intill Paviljongen. Besökarna flyttas tillbaka till krigsåren 1939-1945, men utställningen blickar också inåt och framåt. Går historien igen? Måste det vara så? Vad kan vi göra för att förhindra att det sker?

Mot fonden av Astrid Lindgrens dagböcker ställer utställningen frågor om vår tid – en tid när fascism och rasism åter vinner mark i Europa, en tid då allt fler röster börjar varna för nya konfrontationer och till och med ett nytt världskrig. På det viset är det den kanske mest brännande och aktuella utställningen just nu.

 

– Vi hittar ständigt nya dimensioner hos Astrid Lindgren, en författare som i högsta grad behandlar nutidens frågor, säger Anneli Karlsson, producent på Astrid Lindgrens Näs. I utställningen ”Hela världen brinner!” hoppas vi kunna reflektera hennes tankar mot hur människor idag tänker om krigshot, flyktingströmmar och rasism. Öppen till och med den 15 november.

 

För att skapa så mycket interaktivitet som möjligt äger utställningen rum i både fysiska rum och digitala miljöer. En viktig del är "krigsrummets" touchscreen, där besökaren i olika lager kan utforska den tid då andra världskriget ägde rum. Stort som smått, världshändelser och vanliga vardagshämndelser blandas hejvilt. I ett annat av utställnigne ns rum kan besökaren själv lägga till sin personliga pusselbit till utställningen: kanske några tankar, några förslag, en egen berättelse eller liknande. Och i ytterligare ett rum har vi låtit Astrid Lindgren omgärdas av åtta människor i vår tid, som var och en på ett gripande sätt berättar om sina egna öden och erfarenhetrer av orostider, flykt och exil.

 

Utställningen har också en egen hemsida där man kan uppleva delar av utställningen och personliga berättelser från människor som idag lever i Sverige men som flytt hit undan krig, våld och förtryck.

 

Det ambitiösa utställningsprojektet har beviljats stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse, som verkar i linje med lotteriets vision om en bättre värld. Syftet är att skapa en positiv social effekt för en större grupp människor genom kulturella uttryck och former.

Utställningen visar ett unikt material, tack vare samverkan med Astrid Lindgrens familj och förlaget Salikon. Den produceras av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning och visas först på kulturcentrumet Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby under sommaren 2015, men kommer sedan att turnera i Sverige och utlandet. Utställningen är öppen till och med den 15 november.

 

En viktig del i utställningen är också den fina utställningskatalog, som helt och hållet har producerats av Vimmerby gymnasiums medialinje. Ett resultat av en oerhört spännande dialog över tid och rum mellan den dåtida Astrid Lindgren och våra ungdomar av idag.