Babel, Babbel & Bananer - Lennart Hellsings lustfyllda värld

 

Babel, babbel och bananer - Lennart Hellsings lustfyllda värld.

Lennart Hellsing och Astrid Lindgren har kallats för ”kung och drottning av svensk barnlitteratur”, ett epitet de förtjänar inte bara för sina omfångsrika författargärningar utan kanske främst för den betydelse de haft för nydaningen av svensk barnkultur. Hellsing hade, både som författare, recensent och debattör betydelse för att den svenska barnlitteraturen förändrades under 40-talet. Han såg till att barnlitteraturen diskuterades mot bakgrund av modern pedagogikforskning och att den som litterär genre togs på allvar. Hellsing är en bra utgångspunkt för att både sprida kunskap om vårt litterära arv och förmedla vikten av att våga bryta traditioner, ifrågasätta konventioner och skapa fritt.

Hellsing såg på barnboken som ett allkonstverk där bild och text var lika viktiga, där rytmen och melodin stod i centrum och varje uppslag var en egen värld att förlora sig i. Samtidigt finns det en enkelhet och en vardagens igenkänning i många av hans verser och sagor där grönsaker, skor, trådrullar och bakverk spelar huvudroller. Vi vill ge en bred bild av Lennart Hellsings betydelse för den moderna svenska barnlitteraturen genom att både lyfta hans författarskap och hans idéer som förändrade barnlitteraturens inriktning på 40-talet. I utställningen lyfter vi fram rim, ramsor och rytm som ett medel för kommunikation och ingångar till språk, böcker och fantasivärldar. Utställningens bas kommer att finnas inne i Prästgården där vi bygger upp olika miljöer som gestaltar viktiga delar av författarskapet. Ute i Prästgårdsparken kommer en annan del av utställningen att vara, där här kan man som besökare upptäcka, använda och utforska olika interaktiva delar. Även dessa miljöer gestaltas på ett konstnärligt sätt så att de hänger ihop med känslan inne i utställningen. 

Välkomna!