Trädgårdarna 2015

En vandring i Näs utmarker

Under hösten 2014 och våren 2015 har vi skapat kapitel två av trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs. Vi arbetar vidare med olika Astrid Lindgren-teman och för de nya trädgårdsrummen har vi tagit fasta på några av de känslor och stämningar som vi finner vara grundpelare i Astrid Lindgrens berättelser. Det handlar om livsglädje och trygghet men också om melankoli, sorg, ilska och förtvivlan.

De nya trädgårdsrummen ligger bortom husen, i det vi kallar Utmarkerna. Mellan de tydligt definierade trädgårdsrummen breder vildäng ut sig, bäcken ringlar fram, träddungar och stenar fyller ut. Alla dessa gröna miljöer bildar tillsammans olika små biotoper där en stor variation av liv kan ta plats, en myllrande mångfald.

Vi vill erbjuda en trädgård som balanserar mellan det förfinade kultiverade och det vilda, tufsiga och icke tillrättalagda. Och bland allt detta finns det gott om plats för dig som besökare. För promenad, för vila, för lek och picnic.

Porten till Utmarkerna står öppen från den 13:e juni 2015.

Vill du läsa mer om tankarna bakom trädgårdsrummen kan du titta i vår trädgårdsguide genom att klicka på länken här under!