Astrid Lindgrens Näs vann årets idéträdgård på Nordiska Trädgårdar

 

Astrid Lindgrens Näs idéträdgård var uppbyggd som två delar som speglar varandra – det ljusa och det mörka, livet och döden. Det ljusa symboliserades av en stiliserad björkhage med livets blommande källa och det mörka av förmultningens plats inramad av dova granväggar. På senare år har vi blivit mer och mer medvetna om, och angelägna om, att trädgården ska innehålla allt från frö och grodd till torra löv och död ved för att ge plats för biologisk mångfald och vara det ekosystem i miniatyr som en trädgård kan vara.

  

Temat för vår idéträdgård är balansen och växelverkan mellan det mörka och det ljusa i livet. Mellan liv och död, födelse och förruttnelse, säger Karin Eliasson, trädgårdsmästare på Astrid Lindgrens Näs och skapare av idéträdgården. I trädgården och naturen finns detta tema ständigt närvarande. Astrid Lindgren är en outsinlig källa att plocka inspiration ur; allvarlig, osentimental, rolig och skarp som hon var.

 

Karin Eliasson är konstnärlig ledare och trädgårdsmästare på Astrid Lindgrens Näs.
Årets idéträdgård designades och byggdes av henne.