Styrelsen

Kulturkvarteret Astrid Lindgren Näs AB skapades till 100-årsminnet av Astrid Lindgrens födelse av Vimmerby kommun som också var ägare av bolaget.
Sedan sedan 31 mars 2017 har bolaget övergått i Astrid Lindgrens Världs AB ägo. Astrid Lindgrens Värld ägs av Saltkråkan AB, ett bolag som ägs av Astrid Lindgrens barn och barnbarn och som äger och sköter alla rättigheter knutna till Astrid Lindgrens verk.
Astrid Lindgrens Näs uppgift är, enkelt uttryckt, att driva och utveckla ett kultur- och kunskapscentrum i Vimmerby, med Astrid Lindgrens gärning som grund. Parallellt driver man också en publik verksamhet under perioden mars-december riktad till såväl kommunens invånare som besökare och turister från hela världen. Denna verksamhet består i att erbjuda besökare olika utställningar om Astrid Lindgren eller med koppling till henne på något sätt. Sedan 2016 finns här också en stor trädgårdsanläggning på dryga 3 hektar. En Trädgård som är skapad med utgångspunkt från stämningar och tankar från Astrid Lindgrens olika böcker.

Styrelsen för Astrid Lindgrens Näs AB har följande sammansättning:
 

Kristina Alsér, Vimmerby
Ordförande, Landshövding i Kronobergs län

 

 Kristina-A

Peter Högberg, Vimmerby kommunfullmäktigeledamot (s)
 

Ingrid Jonasson Blank, Täby
Styrelsekonsult inom näringslivet, tidigare vice VD och marknadsdirektör i ICA-koncernen

Anders Lindgren,
Stockholm. Barnbarn till Astrid Lindgren

 
Bengt Benson,
ordförande i Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning.