Om företaget

Kulturkvarteret Astrid Lindgren Näs AB skapades till 100-årsminnet av Astrid Lindgrens födelse av Vimmerby kommun som också var ägare av bolaget.

Sedan sedan 31 mars 2017 har bolaget övergått i Astrid Lindgrens Världs AB ägo. Astrid Lindgrens Värld ägs av Saltkråkan AB, ett bolag som ägs av Astrid Lindgrens barn och barnbarn och som äger och sköter alla rättigheter knutna till Astrid Lindgrens verk.
Astrid Lindgrens Näs uppgift är, enkelt uttryckt, a tt driva och utveck. la ett kultur- och kunskapscentrum i Vimmerby, med Astrid Lindgrens gärning som grund och med en publik verksamhet riktad till såväl kommunens invånare som besökare och turister från hela världen. Sedan 2016 finns här också en stor trädgårdsanläggning  på dryga 3 hektar. En trädgård som är skapad med utgångspunkt från stämningar och tankar från Astrid Lindgrens olika berättelser och böcker.

Här nedan finner du namn och kontaktuppgifter  på samtliga våra medarbetare .

Allmänna frågor hänvisar vi till receptionen 0492-566 800 eller info@astridlindgrensnas.se

 

Nils Magnus Angantyr  0492-566806
Tf. Verkställande direktör
Tf. Marknadschef
nils-magnus.angantyr@asttridlindgrensnas.se


Pia Eriksson, 0492-566807 
Butik,reception, guidning /Marknadsassistent
pia.eriksson@astridlindgrensnas.se 

Anneli Karlsson
0492-566811
Utställningsproducent/Museipedagog
anneli.karlsson@astridlindgrensnas.se

Anneli-K

 

Simon Karlsson 0492-566824
vaktmästare
simon.karlsson@astridlindgrensnas.se 

Anna Aspenskog
0492-566800/ 0492-566803
Föräldraledig. 
anna.aspenskog@astridlindgrensnas.se

Anna-A

Karin Eliasson 0492-566821
Trädgårdsmästare/konstnärlig ledare trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs
karin.eliasson@astridlindgrensnas.se

Karin-E


Claudia Schutte 0492-566822
Trädgårdsmästare
claudia.schutte@astridlindgrensnas.se
 

Mikaela Rollborn
Kökschef 0492-566818
mikaela.rollborn@astridlindgrensnas.se

 
   

 

 

 

För ärenden som rör vårt bibliotek och kunskapscenter hänvisas tillsvidare till producent Anneli Karlsson på mail anneli.karlsson@astridlindgrensnas.se.

 

Vår postadress är:

Astrid Lindgrens Näs AB
Prästgårdsgatan 24
598 36 Vimmerby