Om företaget

Kulturkvarteret Astrid Lindgren Näs AB är ett av Vimmerby kommun helägt aktiebolag. Bolagets uppgift är, enkelt uttryckt, att driva och utveckla ett kultur- och kunskapscentrum i Vimmerby, med Astrid Lindgrens gärning som grund och med en publik verksamhet riktad till såväl kommunens invånare som besökare och turister från hela världen.

Här nedan finner du namn och kontaktuppgifter på samtliga våra medarbetare.

Allmänna frågor hänvisar vi till receptionen 0492-769400 eller info@astridlindgrensnas.se 
Frågor till restaurangen och bokningar 0492-769591

 

 

Nils Magnus Angantyr, 0492-769588
Tf. Verkställande direktör
Tf. Marknadschef

nils-magnus.angantyr@asttridlindgrensnas.se

Pia Eriksson, 0492-769587
Butik,reception, guidning /Marknadsassistent
pia.eriksson@astridlindgrensnas.se

 
Anneli Karlsson 0492-76 95 83
Utställningsproducent/Museipedagog
anneli.karlsson@astridlindgrensnas.se

Anneli-K

 

Simon Karlsson 0492-76 95 85
vaktmästare
simon.karlsson@astridlindgrensnas.se

 
Anna Aspenskog-Pleijert
0492-76 9400/ 0492-76 95 94
Föräldraledig. 
anna.aspenskogpleijert@astridlindgrensnas.se

Anna-A


Karin Eliasson 0492-76 95 95
Trädgårdsmästare/konstnärlig ledare trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs
karin.eliasson@astridlindgrensnas.se

Karin-E


Claudia Schutte 0492-769596
Trädgårdsmästare
claudia.schutte@astridlindgrensnas.se
 

Mikaela Rollborn
Köksmästare

mikaela.rollborn@astridlindgrensnas.se

 
   

För ärenden som rör vårt bibliotek och kunskapscenter hänvisas tillsvidare till producent Anneli Karlsson på mail anneli.karlsson@astridlindgrensnas.se.

 

Vår postadress är:

Astrid Lindgrens Näs AB
Prästgårdsgatan 24
598 36 Vimmerby