Kunskapscentret

Alldeles intill Astrid Lindgrens barndomshem ligger den gamla Prästgården, byggd 1830 men med anor från 1411. Vimmerby kommun köpte gården i början av 2000-talet, för att där skapa ett kunskapscentrum och museum ägnat Astrid Lindgren och hennes livsverk.

Den före detta Prästgården är idag en kunskapsinstitution med referensbibliotek, arkiv och museum. Sedan 2006 har ett antal utställningar med anknytning till Astrid Lindgren visats i salarna på nedervåningen. Nedervåningen kan även hyras för konferenser och liknande. Det långsiktiga målet är att på Astrid Lindgrens Näs skapa ett kvalificerat centrum för kunskap kring barnlitteratur i allmänhet och Astrid Lindgren i synnerhet. Basen blir samlingarna med originalverk (även utgåvorna på över nittio språk!), brev, manuskript, fotografier, ljudinspelningar och filmer. Även verk som ur olika synvinklar behandlar Astrid Lindgrens författarskap finns tillgängliga, liksom vetenskapliga avhandlingar.

På sikt skall Astrid Lindgrens Näs bli ett modernt utåtriktat kulturcentrum, med det genuina barndomshemmet, de nyanlagda trädgårdarna och unikt originalmaterial som grund - och med en nutida inriktning på akademisk utbildning och forskning samt fördjupade upplevelser och evenemang även för en bred publik.

Arbetet påbörjades 2004 med stöd från EU:s strukturfonder Mål 2 Södra, Regionförbundet i Kalmar län samt Vimmerby kommun. Idag har kommunen ensamt ansvaret för finansieringen.