Skolgrupper

Vill du ta med din skolgrupp till Astrid Lindgrens Näs?

Här lekte hon som barn. Här hörde hon sina första berättelser. På gården Näs fanns hennes barndom som senare inspirerade henne till att skriva om Emil i Lönneberga, barnen i Bullerbyn och flera andra berättelser. Kom och upplev den miljön som gav henne en fri, trygg och kärleksfull start i livet. Ge eleverna kunskap om hennes liv och gärning genom våra utställningar. Vi kan erbjuda ett antal olika skolprogram beroende på intresse, ålder och tid.

Bra att känna till:
Skolelever under 16 år går in gratis, 100 kr/lärare. Övriga skolgrupper elever från 16 år och uppåt: 40 kr/elev, 100 kr/lärare. Visningar och lektioner med pedagog/guide: 600 kr/grupp.
För ytterligare information och bokning av lektion/visning kontakta vår Producent/pedagog Anneli Karlsson på telefon, 0492-566 811. För bokning av studiebesök för att på egen hand uppleva våra utställningar
kontakta receptionen 0492-566 800 alternativt på e-post, info@astridlindgrensnas.se.

Alla skolgrupper måste förboka sitt besök!


För skolor i Kalmar län:
Skolor och fritidsverksamhet i Kalmar län kan ansöka om fria resor i samband
med besök på Astrid Lindgrens Näs. En kostnadsfri kulturresa per klass och
läsår. Beställning av resan görs hos Länstrafiken senast 14 dagar innan resdagen.
Kontakta trafikledningen, tel. 010 – 212 10 00.


För information och bokning av lektion/visning kontakta Anneli Karlsson 0492-566 811 anneli.karlsson@vimmerby.se
För bokning av studiebesök på egen hand se utställningar och trädgården kontakta receptionen 0492-566 800 info@astridlindgrensnas.se