Öppettider och priser

Du kan köpa dina entrébiljetter här.

Öppettider och priser 2019

Vårsäsong
4 april – 28 april, torsdag-söndag, 11:00-16:00
29 april – 13 juni, Dagligen, 11:00-16:00
Gäster 0–7 år: Gratis*
Gäster 8–14 år: 40 kr
Gäster 15–64 år: 170 kr
Gäster 65+ år: 140 kr

Sommar- och höstsäsong
14 juni – 1 september, Dagligen, 10:00-18:00
2 september – 29 september, Dagligen, 11:00-16:00
3 oktober – 8 december torsdag – söndag 11:00-16:00
Gäster 0–7 år: Gratis*
Gäster 8–14 år: 40 kr
Gäster 15–64 år: 170 kr
Gäster 65+ år: 140 kr

Vintersäsong
4 november – 8 december, torsdag-söndag, 11:00-16:00
Gäster 0–7 år: Gratis
Gäster 8–14 år: 20 kr
Gäster 15–64 år: 100 kr
Gäster 65+ år: 80 kr

Julmarknad 13–15 december
Gäster 0–7 år: Gratis*
Gäster 8–14 år: 20 kr
Gäster 15–64 år: 60 kr
Gäster 65+ år: 60 kr
Entré till utställningen gäller inte för julmarknaden.

Entrépriserna ovan inkluderar den permanenta utställningen ”Hela världens Astrid Lindgren”,
säsongsutställningarna och våra trädgårdar.
Vid entré till julmarknaden ingår inte utställningar.
* Med målsmans sällskap.

Årskort till Astrid Lindgrens Näs
8–14 år: 70 kr
15 år <: 300 kr

Kombinerat årskort till Astrid Lindgrens Näs och Astrid Lindgrens Värd.
Kombikort 8–14 år: 650 kr
Gäster 15 år <: 1150 kr

Du kan köpa dina entrébiljetter här.