Barnrättsvecka

Under vecka 42 så kommer vi att ha olika programpunkter kopplat till temat barnrätt.
Aktivitetsprogram för barnrättsveckan och öppettider kommer publiceras i slutet av sommaren.